Nabestaandendag – oktober 2005

Zaterdag 15 oktober 2005. Het was eindelijk zover : NAVADO organiseerde zijn eerste nabestaandendag.

Als locatie werd de haven van Antwerpen gekozen. Een boottocht met de Flandria 24. Op deze eerste bijeenkomst mochten we algauw een 120-tal mensen verwelkomen. Zowel nabestaanden, getransplanteerden als mensen uit de medische wereld. De medici kregen een rode badge opgespeld, getransplanteerden een groene. Dit om elkaar wat makkelijker herkenbaar te maken.

De geschreven pers en ATV waren ook aanwezig om verslag uit te brengen van deze dag. Omstreeks 13:00u werd iedereen verwelkomd door Lia Van Kempen. Vervolgens waren zowel Brigitta Callens als Geert Hoste, als meter en peter van BELDONOR, van de partij voor een toespraak. Een uurtje later voeren we uit voor een vaart van enkele uurtjes doorheen de haven van Antwerpen. Bovendien was de zon ruimschoots van de partij, wat iedereen de mogelijkheid gaf om buiten op het dek te vertoeven met een hapje en een drankje. De rest van de middag werd opgevuld met enkele korte toespraken van getransplanteerden, transplantcoördinatoren, nabestaanden en anderen. De overige tijd werd besteed aan het ‘ontmoeten’ van elkaar. Ontmoetingen onder nabestaanden om naar elkaars verhaal te luisteren, verdriet en ervaringen te delen. Ontmoetingen tussen nabestaanden en getransplanteerden om iets op te steken van de beide ‘werelden’, ontmoetingen tussen nabestaanden en medici om nog onbeantwoorde vragen te kunnen stellen. Ontmoetingen die leerrijk zijn en die een troost kunnen betekenen in het leven van de nabestaanden maar die ook een verrijking kunnen betekenen voor de getransplanteerden en de medische afvaardiging.

Om 17:30u werd terug aangemeerd aan de kaaien en werd er afscheid genomen van alle aanwezigen. Inmiddels werden al plannen gesmeed voor een volgende ontmoetingsdag. Want iedereen was het er unaniem over eens : dit was een zeer geslaagde dag die zeker een herhaling moest krijgen. Een dag waarin de doelstellingen van NAVADO volledig tot zijn recht kwamen.

[FGAL id=191]