Logo

Logo_navado_nowIk, Joke Van Wauwe, ben studente illustratie. Een jaar geleden heb ik plots mijn broer Jakke verloren. Zo heb ik te maken gekregen met orgaandonatie. Bij de oprichting van NAVADO werd me gevraagd een logo te ontwerpen voor de vereniging. Ik vond het fijn zo mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik wens iedereen veel sterkte toe.

Vanwaar het logo ?

Als je te maken krijgt met orgaandonatie, dan wil dat zeggen dat er je iets ergs is overkomen, je hebt een familielid, een vriend, … een dierbaar persoon verloren. Je leven wordt overhoop gehaald, het stort als het ware in. Vandaar dat de bloemstengel eerst naar beneden loopt. Hoe moeilijk het ook is, je zal door een verwerkingsproces moeten.

Ieder op zijn manier, zal beginnen aan de heropbouw van zijn leven. De stijgende lijn van de cirkel staat hiervoor symbool. Jouw nieuw leven, waarin alles een plaatsje gekregen heeft wordt weergegeven met de bloem. De handen staan voor het schenken, de traan voor het verdriet en de ontluikende bloem staat symbool voor het “nieuwe” leven van de ontvanger.. Het leven heeft een grote waarde en dat vergeet men niet !